Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023126 OXA production, s.r.o. 47560746 SNP 1946, 017 01 Považská Bystrica Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230165 16.10.2023 16.10.2023