Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 39,62 7,92 47,54 24.06.2022 27.06.2022