Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022019 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 36,24 7,25 43,49 25.05.2022 27.05.2022