Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022002 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 21,99 4,40 26,39 24.01.2022 01.02.2022