Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF 3022 002 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 26,39 24.01.2022 01.02.2022