Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224229 Orange Slovensko, a.s 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava mobilné služby 118,17 23,63 141,80 Z/2023/038 27.05.2024 28.05.2024