Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224095 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava mobilné služby 92,99 18,60 111,59 Z/2023/038 25.03.2024 09.04.2024