Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023273 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 92,92 18,58 111,50 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029, Z/2023/038 24.09.2023 25.09.2023