Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023192 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 130,58 26,12 156,70 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029 24.07.2023 25.07.2023