Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022080 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 45,89 9,18 55,07 24.11.2022 30.11.2022