Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022009 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 17,05 3,41 20,46 24.03.2022 25.03.2022