Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023058 ODEKO ZA II, s. r. o. 54118531 M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230085 18.05.2023 19.05.2023