Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. 36400467 Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina 6000,00 1200,00 7200,00 13.03.2024