Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022009 OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 Olešná č. 500, 02352 Olešná vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 19.08.2022 22.08.2022