Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 213/6, 010 03 Žilina Považský Chlmec 0,00 25.10.2022