Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023347 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 216/6, 010 01 Žilina Prenájom autoplošiny bez obsluhy 500,00 100,00 600,00 OBJ.2023131 10.11.2023 10.11.2023