Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023131 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 213/6, 010 03 Žilina Prenájom plošiny za cenu 40,00 € bez DPH/hod a doprava plošiny za cenu 1,00 € bez DPH/km počas novembra 2023 0,00 0,00 0,00 27.10.2023 27.10.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ