Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023043 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Navýšenie mýta 41,67 8,33 50,00 zmluva zo dňa 20.03.2023 20.03.2023 22.03.2023