Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023408 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava výmena poškodeného stožiara - M. Rázusa 1446,84 0,00 1446,84 OBJ. 2023086 21.12.2023 28.12.2023