Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno 1170,6 0,00 1170,60 28.12.2023