Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023201 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno Rošt 113,95 0,00 113,95 žiadanka na nákup 31.08.2023 01.08.2023