Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023188 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno Kovový materiál na lavičku 59,30 9,99 69,29 OBJ. 2023092 20.07.2023 21.07.2023