Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224192 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno údržbový materiál 24,75 4,68 29,43 OB2024006 15.05.2024 28.05.2024