Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224061 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 82, 023 34 Lodno Spotrebný materiál udržbový 49,26 6,67 55,93 OB2024006 05.03.2024 14.03.2024