Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023012 MONDEZ, s.r.o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230018 06.02.2023 06.02.2023