Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023070 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008,022 01 Čadca Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230096 14.06.2023 15.06.2023