Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk 50087029 Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina 5000,00 1000,00 6000,00 08.06.2023