Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Mgr.Michaela Jakubcová, advokátka 54143934 Nová 333/32, 010 03 Žilina 1000,00 0,00 1000,00 26.06.2023