Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023298 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Prielohy 1, 010 07 Žilina Kancelárske potreby 25,25 5,05 30,30 žiadanka na nákup 06.10.2023 09.10.2023