Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23052 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Oprava a údržba zvislého dopr.značenia a dopr.zariadenia za 6/2023 570,10 114,02 684,12 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023