Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23051 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Manipul.práce a tech.pomoc pri príprave kult.podujatí za 6/2023 5502,73 1100,55 6603,28 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023