Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23045 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drob.stav.práce pri údržbe VP a výroba drob.mobiliáru za 6/2023 5642,90 € zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023