Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23045 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drob.stav.práce pri údržbe VP a výroba drob.mobiliáru za 6/2023 4702,42 940,48 5642,90 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023