Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23044 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výroba drob. Mobiliáru (oprava venčoviska na Hájiku) za 6/2023 85,08 € zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023