Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23044 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výroba drob. Mobiliáru (oprava venčoviska na Hájiku) za 6/2023 70,90 14,18 85,08 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023