Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23042 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpčenie správy a údržby tech.infraštruk. súvisiacej s parkovaním za 6/2023 9200,00 1840,00 11040,00 OBJ. 202301554 03.07.2023 04.07.2023