Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23042 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpčenie správy a údržby tech.infraštruk. súvisiacej s parkovaním za 6/2023 11040,00 € OBč.202301554 03.07.2023 04.07.2023