Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie IX/2022 1182,51 236,48 1 418,99 448/2022 12.10.2022 17.10.2022