Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23028 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Ručný zber nečistôt počas a po ukončení Staromestských slávností za mesiac 05/2023 1331,28 zmluva 57/2023 01.06.2023 02.06.2023