Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia IX/2022 40871,2 8174,24 49 045,44 448/2022 03.10.2022 03.10.2022