Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23025 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služba TK pre zavádzanie SMART technológie do mestskej infraštruktúry za mesiac 05/2023 1080,00 € OBč.202300669 01.06.2023 02.06.2023