Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23025 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služba TK pre zavádzanie SMART technológie do mestskej infraštruktúry za mesiac 05/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 01.06.2023 02.06.2023