Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23023 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 5/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 01.06.2023 02.06.2023