Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023015 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 4/2023 7341,93 1468,37 8810,30 zmluva 448/2022 12.05.2023 12.05.2023