Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23012 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby technického koordinátora pre zavádzanie SMART technológií do mestskej infraštruktúry za 4/2023 900,00 180,00 1080,00 DO č. 20230071 02.05.2023 05.05.2023