Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23012 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby technického koordinátora pre zavádzanie SMART technológií do mestskej infraštruktúry za 4/2023 1080,00 € DOč.20230071 02.05.2023 05.05.2023