Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023006 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 1/2023 12628,55 2525,71 15154,26 zmluva 448/2022 10.02.2023 10.02.2023