Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024079 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatého porastu 05/2024 104863,84 20972,77 125836,61 Z/2024/030 03.06.2024 10.06.2024