Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024041 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stožiara VO ul. Kvačalová 1463,72 292,75 1756,47 OBJ 202400472 15.03.2024 27.03.2024