Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024038 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmenu svietidla verejného osvetlenia na Starom cintoríne 690,45 138,09 828,54 OBJ 202400470 13.03.2024 13.03.2024