Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024003 Mesto Žilina 321797 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energií 1.1.2023-31.12.2023 9406,04 1881,50 11287,54 Z/2022/006 09.01.2024 15.01.2024