Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23171 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výmena poškodeného stožiara - Kragujevská 1415,01 283,00 1698,01 OBJ. 202301726 21.12.2023 28.12.2023