Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022103 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 10-11/2022 94,20 € 429/2022 22.12.2022 29.12.2022