Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22020 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Realizovaná výmena stožiara na ul. J.C.Hronského 5 v Žiline 771,41 154,28 925,69 OBJ. 202202827 14.12.2022 14.12.2022