Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22020 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Realizovaná výmena stožiara na ul. J.C.Hronského 5 v Žiline 925,69 € OBč.202202827 14.12.2022 14.12.2022