Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23155 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Spracovanie PD pre SP pre stavbu: Kaplnka morová sv. Magdalény, Žilina 1500,00 300,00 1800,00 OBJ. 202303138 14.12.2023