Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22019 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Realizovaná oprava rozvodnej skrine pre VO, ul. Bratislavská v Žiline 5697,35 1139,47 6836,82 OBJ. 202202775 14.12.2022 14.12.2022